Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-478. Στοιχεία Επιστήμης Υλικών


Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2020

Tο μάθημα "ΦΥΣ-478. Στοιχεία Επιστήμης Υλικών" Tο μάθημα "ΦΥΣ-478. Στοιχεία Επιστήμης Υλικών" απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές που έχουν ήδη µια γνώση των αρχών της Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης (Φ-441) και ενδεχομένως κάποιο µάθηµα ηλεκτρονικών, όπως τα Στοιχεία Ηλεκτρονικών (Φ-374). Καλύπτει τόσο τις θεμελιώδης γνώσεις όσο και τις σύγχρονες εξελίξεις και την τεχνολογία αιχμής στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών. Αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους φοιτητές στα θέµατα της δοµής και των ιδιοτήτων των υλικών κυρίως όσον αφορά τη δοµή και ρόλο των ατελειών και προσµίξεων στα οπτικά, ηλεκτρικά, και µηχανικά χαρακτηριστικά τους.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στις διαλέξεις δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από τη γραπτή τελική εξέταση σε ποσοστό 70% και απο εργασία που θα δοθεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου σε ποσοστό 30%.
    Βαθμός Τελικής Εξέτασης x 70% + Εργασία x 30% .

Γενικά

ΦΥΣ-478. Στοιχεία Επιστήμης Υλικών
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 6ο-8ο

Διδάσκων: Δρ. Βασίλειος Μπίνας
Γραφείο: 114 κτίριο Φυσικής & ΙΤΕ
e-mail: binasbill@iesl.forth.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα, 13:00-15:00, Αίθουσα 1
Τετάρτη, 15:00-17:00, Αίθουσα 1