Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ-478. Στοιχεία Επιστήμης Υλικών

Περιγραφή - Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013

Tο μάθημα "ΦΥΣ-478. Στοιχεία Επιστήμης Υλικών" απευθύνεται σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές που έχουν ήδη µια γνώση των αρχών της Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης (Φ-441) και ενδεχοµένως κάποιο µάθηµα ηλεκτρονικών, όπως τα Στοιχεία Ηλεκτρονικών (Φ-374). Αποσκοπεί στο να εισαγάγει τους φοιτητές στα θέµατα της δοµής και των ιδιοτήτων των υλικών κυρίως όσον αφορά τη δοµή και ρόλο των ατελειών και προσµίξεων στα οπτικά, ηλεκτρικά, και µηχανικά χαρακτηριστικά τους.

Αξιολόγηση

  • Η παρουσία στις διαλέξεις δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί από ???.

Γενικά

ΦΥΣ-478. Στοιχεία Επιστήμης Υλικών
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 6ο - 8ο

Διδάσκων: Γ. Κυριακίδης
Γραφείο: 114 κτίριο Φυσικής & ΙΤΕ
e-mail: kiriakid@iesl.forth.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Τρίτη, 9:00-11:00, Αίθουσα 1
Πέμπτη, 9:00-11:00, Αίθουσα 1